Dokumentacija

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 1. Pravo na pristup informacijama (pdf)
 2. Odluka o imenovanju službenika za informiranje (pdf)
 3. Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama  (word)
 4. Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (word)
 5. Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (word)
 6. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (pdf)
 7. 2016.01.14. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016 (excel)
 8. 2017.01.14. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. (pdf)
 9. 2018.02.14. Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (csv)
 10. 2018.02.14. Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (pdf)
 
OPĆI AKTI

 1. Statut (pdf)
 2. Poslovnik o radu Skupštine (pdf)
 3. Poslovnik o radu Turistickog vijeća (pdf)
 4. Poslovnik o radu Nadzornog odbora (pdf)
 5. Pravilnik o obračunu i isplati plaća, naknade plaća i ostalim primanjima (pdf)
 6. Pravilnik o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Zlarin (pdf)
 
ZAKONI

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
 2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
 3. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 15208)
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN88/10)
 5. Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN110/15)
 6. Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08)
 7. Ispravak zakona o boravišnoj pristojbi (NN59/09)
 8. Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN97/13)
 9. Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN158/13)
 10. Zakon o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN30/14)
 
DOKUMENTI

 1. Odluka o imenovanju direktora
 2. Strategija razvoja inovativnog turizma grada Šibenika 2015-2020 (pdf)
 3. Program rada 2014 (pdf)
 4. Izvještaj o radu 2014 (pdf)
 5. Financijski izvještaj 2014 (pdf)
 6. Izvješće o obavljenom nadzoru 2014 (pdf)
 7. Program rada 2015 (pdf)
 8. Izvještaj o radu 2015 (pdf)
 9. Financijski izvještaj 2015 (pdf)
 10. Izvješće o radu Turističkog vijeća 2015 (pdf)
 11. Izvješće o obavljenom nadzoru 2015 (pdf)
 12. Program rada 2016 (pdf)
 13. Financijski izvještaj za 2016.
 14. Izvještaj Nadzornog odbora za 2016.
 15. Izvještaj o radu Turističkog vijeća za 2016.
 16. Izvještaj o radu za 2016.g.
 17. Program rada s financijskim planom za 2017.g.
 18. Program rada s financijskim planom za 2018.g.