Holiday homes

VILLA PARONA

Kategorija: ****
Kuća za odmor s 2/2 sobe.

PELAGIA HOUSE

Kategorija: ****
Kuća za odmor s 2/2 sobe.

KUĆA ZA ODMOR NATO

Kategorija: ***
Kuća za odmor s 2/2 sobe + 1 p.p.

KUĆA NA RUDINI

Kategorija: ***
Kuća za odmor s 2/2 sobe i 2 p.p.

„O LA LA!“ HOLIDAY HOUSE

Kategorija: ***
Kuća za odmor s 3/2 sobe i 2 p.p.

KUĆA NANA

Kategorija: ***
Kuća za odmor s 1/2 , 2/1 sobe i 2 p.p.

STONEHOUSE VANA

Kategorija: **
Kuća za odmor s 2/2 sobe i 2 p.p.

KUĆA ZA ODMOR D-HOUSE

Kategorija: **
Kuća za odmor s 2/2 sobe i 2 p.p.

KUĆA ZA ODMOR BLUE HOUSE

Kategorija: ***
Kuća za odmor s 2/2 i 1/1 sobom i 2 p.p.

VILA MARIN

Kategorija: ***
Kuća za odmor s 4/2 sobe i 2 p.p.

KUĆA ZA ODMOR JADRANKA

Kategorija: ***
Kuća z a odmor s 2/2 sobe i 2 p.p.

VILLA ZLARIN

Kategorija: ***
Kuća za odmor s 4 kreveta i 2 p.p.

KUĆA ZA ODMOR LILI

Kategorija: ***
Kuća za odmor s 1/2 , 2/1 sobe i 2 p.p.

SPRUCE HOUSE

Kategorija: ***
Kuća za odmor s 1/1 i 1/2 sobe i 1 p.p.

KUĆA MAURICIJA

Kategorija: ***
Kuća za odmor s 2/2 i 1/1 sobe i 2 p.p

COSYSTONE HOLIDAY HOME

Kategorija: ****
Kuća za odmor s 2/2 sobe.