BUVLJAK

Petak 12.08.2022. u 20:00 h na Kotlu 

Radi velike zainteresiranosti pozivamo Vas na zlarinski buvljak.

Svatko tko želi donijeti nešto svoje za prodaju, neka se prethodno javi Ivani u koraljarnicu “Viktor”.

Želja nam je da se što više toga reciklira i da neke stare stvari nađu novu primjenu.