INTERPRET EUROPE

interpret 1 Stručnjaci iz Europskog udruženja za kulturnu baštinu; Interpret Europe, 12. svibnja 2014. održali su na Zlarinu studiju slučaja na temu: „Utjecaj prirodne i kulturne baštine na razvoj održivog turizma u pred i posezoni“. Dan je započeo kratkom prezentacijom o Zlarinu kako bi se gostima što bolje dočarao život na otoku nekad i sad.

Interpret 2U sklopu prezentacije organiziran je posjet Zavičajnom muzeju „Vesna Parun“ i koraljarskom obrtu Zlarinka gdje su svi imali priliku vidjeti ručnu obradu koralja i nakita od koralja.

Diskusija na temu studije slučaja prošla je u iznimno zanimljivom tonu budući da je najviše govora bilo o revitalizaciji otoka Krapnja i Zlarina te o načinu na koji bi se turistička sezona proširila na cijelu godinu. Kako je vremena bilo malo, dogovoren je novi posjet Zlarinu, a ono što ostaje do novog susreta svakako je novostečeno znanje i mnoštvo ideja od kojih su neke već u realizaciji.