JAVNI POZIV za kandidiranje prema programu “Potpore događanjima” u 2017. godini

Ovim putem obavještavamo trgovačka društva, obrte, javne ustanove i udruge da je otvoren Javni poziv za potpore događanjima u 2017.g. te da je rok za podnošenje kandidatura 30.01.2017. Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore događanjima – ne otvaraj“  na adresu Turistička zajednica Zlarin, Sunčana obala 14, 22232 Zlarin. Zaprimljenu dokumentaciju sa preporukom kandidatura i zapisnikom valjanosti prosljeđujemo u Turističku zajednicu Šibensko kninske županije koja vrši konačan odabir.

DOKUMENTACIJA:

javni poziv – događanja 2017

obrazac jpd – za dodjelu potpore događanju

obrazac – troškovnik planiranih rashoda

obrazac tzk 2017