Natječaj za izbor informatora u Turističkom informativnom centru

N A T J E Č A J

Naziv radnog mjesta: Informator

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na određeno vrijeme uz puno radno vrijeme

 

Sukladno odredbi čl. 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (”Narodne novine” br. 13/2022, u daljnjem tekstu: Pravilnik), posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta na kojima se obavljaju stručni poslovi u lokalnoj turističkoj zajednici jesu:

  1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
  2. najmanje jedna godina radnog iskustva,
  3. znanje jednoga stranog jezika,
  4. znanje rada na osobnom računalu.

Više informacija na linku .