Natječaj za stručne suradnike

logo_zlarin_011a

Na temelju članka 47. stavak 7., u svezi s člankom 45. st 2. i člankom 46. st. 2. Statuta Turističke zajednice mjesta Zlarin, predsjednik Turističke zajednice mjesta Zlarin uz prethodnu suglasnost Turističkog vijeća raspisuje

NATJEČAJ za imenovanje stručnog suradnika/ica Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Zlarin – 2 izvršitelja na određeno vrijeme

Stručni suradnik/ica u turističkom uredu Turističke zajednice mjesta Zlarin mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;
 3. da poznaje jedan svjetski jezik
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu*
 5. da poznaje rad na osobnom računalu

 

*Iznimno kandidat koji ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi, ne mora polagati stručni ispit, a kandidat koji  nema položen stručni ispit,  isti mora položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. Europass životopis
 2. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 3. Dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO – elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi,  potvrda i slične dokumentacije)
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

 

Natječaj je otvoren od 10.05. do zaključno sa 17.05. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

Turistička zajednica mjesta Zlarin

Turističko vijeće

Sunčana obala 14, 22232 Zlarin s naznakom

„Ne otvarati – Natječaj za stručnog suradnika/ica“

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati. Turistička zajednica mjesta Zlarin zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu od pristiglih ponuda na natječaj bez posebnog obrazloženja. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Natječaj je objavljen  u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – područni ured Šibenik i na službenoj stranici TZ Zlarin.

 

Predsjednik TZM Zlarin,

Ivan Grgić

 

Oglašeno/dostavljeno:

 1. Područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Šibenik
 2. Objava na internet stranici TZ Zlarin
 3. Arhiva TZM Zlarin