OBAVIJEST VLASNICIMA KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

 

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20 ) obveznici plaćanja turističke pristojbe su:

Članak 4.

 1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
 2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)
 3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
 4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i
 6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

(2) Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen ovim Zakonom.

(3) Turističku pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

 

Novim Zakonom o turističkoj pristojbi koji je na snazi od 08.04.2020. ukinuta je stavka 7., članka 4. Zakona o boravišnoj pristojbi kojim su bili oslobođeni plaćanja:

 • vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući.

 

Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju, a iznosi 11,00 kuna.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji  plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%.

Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

Turističku pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu kako slijedi:

 • za prva dva člana: 60,00 kn (po osobi)
 • za svakog sljedećeg člana: 25,00 kn (po osobi)
 • Djeca do 12 godina – ne plaćaju
 • Djeca od 12-18 godina – 50% popusta

 

Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak. 

Prijava i odjava svih osoba koje borave u kući ili stanu za odmor može se izvršiti u uredu TZ Zlarin ili samostalno putem sustava eVisitor. Pristupne podatke za sutav eVisitor izdaje TZ Zlarin.

Osobe koje ne plaćaju turističku pristojbu su:

 • djeca do 12 godina
 • osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj
 • osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
 • osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi

 

Turističku pristojbu umanjenu za 50 % plaćaju:

 • osobe od navršenih 12 do 18 godina
 • osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).

 

 

Pravo na neplaćanje turističke pristojbe odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe dokazuje se odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i slično.

Zbog izvanredne situacije u vezi koronavirusa, registracija u eVisitor sustav je prilagođena za sljedeće kategorije obveznika:

– novi korisnici kuća za odmor i
– stanovnici općina/gradova koji primaju goste.

Iznimno, do normalizacije situacije, nije potrebno osobno dolaziti u ured turističke zajednice za potrebe registracije u eVisitor sustav.