OBAVIJEST ZA VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR TE STANOVNIKE MJESTA ZLARIN KOJI NEMAJU RJEŠENJE O IZNAJMLJIVANJU

unnamed

Poštovani  vlasnici kuća ili stanova za odmor u Zlarinu,

obavještavamo Vas da se od 01. siječnja 2016. godine temeljem novog Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15) prijava i odjava Vašeg boravka kao i boravka onih koji će boraviti u Vašoj kući ili stanu vrši isključivo putem jedinstvenog nacionalnog online informacijskog sustava eVisitor (www.evisitor.hr).

Korištenje ovog programa ne zahtjeva dodatno instaliranje na računalo i besplatan je za sve korisnike. Preduvjet za korištenje je da se do prve prijave u sustav obratite u ured Turističke zajednice kako vi Vam izdali korisničko ime, lozinku i tan tablicu za prijavu u sustav.

UNOS OBJEKTA U EVISITOR I IZDAVANJE KORISNIČKIH PODATAKA:


Vlasnici kuća i stanova za odmor dužni su, na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi, prijaviti svoj boravak i boravak svih ostalih osoba u svom objektu.

Kako bi se Vaša kuća ili stan za odmor unio u sustav eVisitor te Vam se izdali korisnički podaci potrebno je jednom doći u ured Turističke zajednice, uz obvezno predočenje identifikacijskog dokumenta i OIB-a, te sa jednim od sljedećih dokumenata:

[arrowlist]

 • Kupoprodajni ugovor
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga
 • Izvadak iz katastra
 • Rješenje o nasljeđivanju
 • Rješenje o utvrđivanju posebnog poreza na kuće/stanove za odmor
 • Rješenje o ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade
 • Dokaz da je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade

[/arrowlist]

Nakon što preuzmete korisničke podatke sami prijavljujete sebe i sve osobe u vikend kući ili stanu za odmor. U slučaju da vlasnik objekta ne može osobno preuzeti korisničke podatke, u njegovo ime to može učiniti opunomoćenik temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta.

Za sve one koji ne posjeduju potrebnu informatičku opremu (računalo, pametni telefon ili tablet uređaj), u uredu Turističkoj zajednice instaliran je terminal na kojem se može izvršiti prijava i odjava.

 

OBVEZA PRIJAVE


Sukladno zakonskim odredbama vlasnici kuća / stanova za odmor, kao i sve osobe koje kod njih borave dužni su se prijaviti u roku 24h svakim dolaskom u ovu vrstu objekta. Obveza prijave i odjave ne prestaje plaćanjem paušalnog iznosa.

 

PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE:


Temeljem odabrane mogućnosti plaćanja (po danu ili paušalno) u eVisitoru Vam je omogućeno preuzimanje uplatnice te uplatu boravišne pristojbe možete izvršiti u financijskim institucijama (banka, pošta, FINA), putem netbanking sustava ili direktno u Turističkom uredu.

Plaćanje boravišne pristojbe vlasnika kuća ili stanova za odmor:

Vlasnici kuće ili stana za odmor koji su fizičke osobe mogu izabrati žele li boravišnu pristojbu za sebe i članove svoje uže obitelji platiti u paušalnom iznosu ili za svako ostvareno noćenje u toj kući ili stanu za odmor. Članovima uže obitelji vlasnika kuće ili stana za odmor smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

Način plaćanja boravišne pristojbe u navedenom slučaju mogu izabrati sami vlasnici obveznici najkasnije do dana 15.07. tekuće godine. Nakon tog datuma neće biti moguće paušalno plaćanje boravišne pristojbe već će se plaćanje obračunavati pristojbu za svako ostvareno noćenje u toj kući ili stanu za odmor.

U slučaju kad je vlasnik kuće ili stana za odmor pravna osoba, vlasnicima takve kuće ili stana za odmor se ne smatraju osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe kao ni osobe koje se nalaze u drugim organima te pravne osobe (npr. članovi nadzornog odbora) niti osnivači/članovi/vlasnici te pravne osobe. Kod takvih vlasnika (pravnih osoba) ne postoji mogućnost plaćanja boravišne pristojbe u paušalnom iznosu, već se ista naplaćuje isključivo po noćenju.

U slučaju da vlasnik kuće ili stana za odmor do 15.07. tekuće godine nije odabrao da boravišnu pristojbu za sebe i članove svoje uže obitelji plaća u paušalnom iznosu dužan je do kraja glavne sezone plaćati boravišnu pristojbu po noćenju i za sebe i članove svoje uže obitelji, uz pravo na umanjenje iste navedeno u sljedećem odlomku.

Vlasnik kuće ili stana za odmor boravišnu pristojbu plaća za sebe i sve članove uže obitelji državljane europskog gospodarskog prostora u razdoblju glavne sezone umanjenu za 70%. Ovo umanjenje ne primjenjuje se ako je vlasnik kuće ili stana za odmor u vlasništvu tvrtke tj. pravne osobe.

Ako vlasnik kuće ili stana za odmor sebe ili nekog od članova svoje obitelji nije evidentirao za plaćanje boravišne pristojbe u paušalnom iznosu odnosno nije istu uplatio do 15. srpnja tekuće godine, za te osobe je isto tako dužan plaćati boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju.

Ako vlasnik kuće ili stana za odmor evidentira sebe ili nekog od članova svoje obitelji za plaćanje boravišne pristojbe u paušalnom iznosu, a on ili ta osoba nisu boravile u kući ili stanu za odmor tijekom glavne sezone, vlasnik kuće ili stana za odmor nema pravo na povrat tako uplaćene boravišne pristojbe u paušalnom obliku niti na bilo kakvo umanjenje koje bi proizlazilo iz takve okolnosti. Izvan razdoblja glavne sezone vlasnik kuće ili stana za odmor nije obvezan plaćati boravišnu pristojbu.

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji je nositelj korisničkog računa za pristup sustavu eVisitor može samostalno vršiti prijave osoba koje borave u njegovoj kući.

Prijavu je moguće unijeti i unaprijed, dakle i prije nego što osoba dođe u kuću ili stan za odmor, a prilikom prijave (najkasnije do 15. srpnja tekuće godine) vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe ili osobe koje su članovi njegove uže obitelji odabrati način plaćanja boravišne pristojbe.

Umanjenja plaćanja boravišne pristojbe za posebne kategorije osoba (npr. djeca, invalidi i sl.) primjenjuju se i na plaćanje paušalnog iznosa, a ovise o redoslijedu prijave, s time da se u redoslijed prijave ne računaju one osobe koje su u potpunosti oslobođene plaćanja boravišne pristojbe.

Boravišna paušalna pristojba za prve dvije osobe iznosi 60 kn po osobi, za treće i slijedeće osobe po 25 kn, dok za djecu od 12-18 godina starosti iznosi 12,5 kuna.

Visina boravišne pristojbe po danu u umanjenom iznosu od 70 % iznosi 2,10 kn,  odnosno 1,05 kn za djecu od 12-18 godina starosti.

Prednje odredbe o plaćanju boravišne pristojbe u paušalnom iznosu ili umanjenom iznosu od 70 % kod plaćanja po danu, odnose se pored hrvatskih i na strane državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ( Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Španjolska, Švedska, Velika Britanija, Cipar, Republika Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka, Slovenija, Island, Lihtenštajn i Norveška).

Visina boravišne pristojbe za ostale osobe koje borave u kući ili stanu za odmor iznosi 7kn po danu, odnosno 3,50kn za djecu od 12-18 godina starosti.

Za sve osobe za koje postoji obveza prijave MUP-u temeljem Zakona o strancima, ispunjavanjem obrasca prijave turista unutar sustava eVisitor automatski se vrši prijava stranaca MUP-u.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju (no imaju obvezu prijave boravka):

 1. djeca do dvanaest godina starosti,
 2. osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
 3. sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove,
 4. sezonski radnici,
 5. članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada,
 6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci
 7. vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući (prije prijave potrebno priložiti dokaze)
 8. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi