TURISTIČKA ČLANARINA ZA 2019.

Podsjećamo Vas na Vašu obavezu plaćanja turističke članarine do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, koja je utvrđena Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08). Obračun članarine za 2019. godinu na „Obrascu TZ“ dostavlja se Poreznoj upravi do kraja veljače 2020. godine, a temeljem Pravilnika o obliku i sadržaju podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN119/09).
Podsjećamo Vas da je osnovica za obračun turističke članarine ukupan prihod za 2019. godinu iz knjige Evidencije o prometu ili Obrasca EP, pomnožen s pripadajućim koeficijentom mjesta gdje se obavlja djelatnost, a za Zlarin iznosi 0,16150%. 
Obrazac za obračun članarine TZ-u možete kupiti u knjižarama/papirnicama ili skinuti sa internet stranice: http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci (pod obrasci – ostalo).

UPUTA ZA POPUNJAVANJE UPLATNICE:
o PRIMATELJ: Turistička zajednica Zlarin
o OPIS PLAĆANJA: Turistička članarina za 2019. godinu
o MODEL: 67
o POZIV NA BROJ: Vaš OIB
o ŽIRO RAČUN: IBAN HR 9610010051744427206