TURISTIČKA PRISTOJBA 2020.

 Pravilnikom o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu  zbog posebnih okolnosti, za 2020. godinu propisuje se oslobađanje plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavne krevete i smještajne jedinice u kampu, kamp-odmorištu i objektu za robinzonski smještaj te oslobađanje plaćanja za pomoćne krevete u cijelosti.

Turistička pristojba u 2020. godini

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) te činjenici da Šibensko-kninska županija nije donijela odluku o visini turističke pristojbe za 2020. godinu, na našem području primjenjivati će se najniži iznosi propisani Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 72/19)

Dvije sezone:

 • sezona  – 01.04.2020.-30.09.2020.
 • ostalo razdoblje – 01.01.2020.-31.03.2020.  i  01.10.2020.-31.12.2020.

 Turistička pristojba:

 • 10,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi – u sezoni 
 • 7,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi – ostalo razdoblje
 • 8,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) – u sezoni
 • 5,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) – ostalo razdoblje
 • 350,00 kn – Smještaj u objektu u domaćinstvu – paušal po krevetu
 • 500,00 kn – Smještaj u objektu u domaćinstvu vrste kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – paušal za svaku smještajnu jedinicu
 • 200,00 kn – Smještaj na OPG-u – paušal po krevetu
 • 250,00 kn – Smještaj na OPG-u vrste kampu, kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – paušal za svaku smještajnu jedinicu
 • 60,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za prvog člana
 • 60,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za drugog člana
 • 25,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za trećeg i svakog idućeg člana 
 • 10,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmora za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor kada turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju

Na navedene iznose primjenjuju se umanjenja i oslobođenja propisana Zakonom.

Poveznice na novi zakon i pravilnik:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html