Biolozi haraju otokom

Na Zlarin od  1.5 do 8.5 dolaze studenti udruge BIUS sa Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu u sklopu Istraživačko – edukacijskog projekta: Insula Auri 2019.

Istraživačko – edukacijski projekti predstavljaju dvadesetogodišnju tradiciju udruge BIUS, a ove godine su na poziv francuske Udruge SMILO (Small Island Organization), odlučili provesti upravo na našem otoku. SMILO od 2016. provodi inicijativu etiketiranja Zlarina kao održivog otoka. U tom cilju do sada su provedene brojne aktivnosti, a BIUS će svoj doprinos dati istraživanjem sveukupne bioraznolikosti otoka i okolnog podmorja.

Cilj istraživanja biti će primarno usmjeren na određivanja „nultog stanja“ ekosustava. Studenti će u suradnji sa svojim mentorima i profesorima provesti inventarizaciju biljnog i životinjskog svijeta te kartiranje staništa prema Direktivi o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (92/43/EEC; 92/43/EEZ) i Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14). Uz to posebna pažnja će se obratiti na vrste i staništa za koje je procijenjeno da mogu biti od velikog značaja za daljnje napore u očuvanju bioraznolikosti otoka Zlarina.

Bitan dio ovog projekta je i edukacija učenika i lokalnog stanovništva koja će se odvijati u suradnji sa osnovnim i srednjim školama šibensko-kninske županije te Odborom za održivi razvoj otoka Zlarina. Studenti će održati predavanja i radionice o važnosti očuvanja bioraznolikosti, održivom razvoju te ostalim temama vezanim za projekt. Učenici područne Osnovne škole Zlarin će osim toga imati priliku sudjelovati na terenskim istraživanjima pojedinih studenata u sklopu terenske nastave.

Detalje o nastavku projekta možete pratiti na službenim stranicama udruge BIUS i društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Suradnici na projektu:

Biološki odsjek Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu

The Small Islands organisation (SMILO)

Šibensko – Kninska županija

Turistička zajednica Zlarin

Mjesni odbor Zlarin

Odbor za održivi razvoj otoka Zlarina

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Udruga Hyla

Društvo istraživača mora 20.000 milja

Hrvatsko biološko društvo (HBD)

Ljetna tvornica znanosti

Područna osnovna škola Zlarin

Osnovna škola Jurja Šižgorića

Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik.