Deklaracija neovisnosti otoka Zlarina

3Sudjelovanjem na međunarodnoj putujućoj izložbi fotografija malih održivih otoka cijelog svijeta u srpnju ove godine u Zavičajnom muzeju Vesne Parun uspostavljena je suradnja Turističke zajednice Zlarin, Mjesnog odbora Zlarin i Kud-a Koralj te MIC-Vis sa Conservatoire du littoral (Agencijom za zaštitu obale). Između ostalog Conservatoire du littoral vodi projekte i inicijative posebno posvećene malim otocima, prati i podržava lokalne udruge, zaštićena područja i vlade u njihovim politikama i operacijama planiranja i upravljanja malim otocima. Sudjelovanjem te organiziranjem ove izložbe na Zlarinu stvorili smo temelje za buduću suradnju kojom se želi naglasiti važnost prirodnih i kulturnih znamenitosti, te potreba za održivim upravljanjem otočnim područjima kako bi se očuvala njihova baština.

Korak bliže tome koji smo uspješno odradili prošlu nedjelju jest potpisivanje Deklaracije o održivom razvoju malih otoka s Initiative iles durables te smo za potrebe iste definirali izazove s kojima se mali otoci redovito suočavaju i viziju održivog razvoja koju dijele svi uključeni kao i zajedničke ciljeve i korake koji se moraju provesti za njihovo ostvarenje.

Tako primjerice planiramo kreirati zajedničku mrežu razmjene koja potiče suradnju i udruživanje našeg znanja i vještina te jačanje naših kapaciteta, utemeljiti krug stručnjaka dustupnih za rješavanje lokalno identificiranih izazova, kreirati “label” za podržavanje i vrednovanje truda i napora uloženog na svim područjima te kreiranje platforme za razmjenu i širenje iskustava.

O svemu ovom možete pratiti narednih mjeseci na stranicama Turističke zajednice Zlarin i Mjesnog odbora Zlarin, a kako nam je bilo u nedjelju pogledajte već sada.