INFO DAN

shutterstock_62156590_0Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na javnoj tribini “Info dan” o mogućnostima financiranja iz EU fondova i regionalnih potpora za 2014.-2020., koja će se održati 23.05.2015. u hotelu “Koralj” s početkom u 18h.
Mjesni odbor je u suradnji sa Turističkom zajednicom mjesta Zlarin i gđa. Andreom Ilić, voditeljicom projektnog ciklusa projekata i programa EU organizirao ovu javnu tribinu u smislu informiranja zainteresirane javnosti o razvojnim prilikama za otok Zlarin.

Cilj je predstaviti zainteresiranim subjektima mogućnosti korištenja fondova i programa EU te mogućnosti regionalnih potpora u okviru financijske perspektive EU za period 2014.-2020. sa svrhom stvaranja projektnog tima na lokalnoj razini.

Oformljavanje tima u lokalnoj zajednici koji ima zadatke: edukacija osoblja, praćenje i pronalaženja adekvatnih natječaja, prikupljanje projekne dokumentacije, pomoć i asistencija u stvaranje projektne ideje i aplikacijskog paketa, provedbe i praćenja projekta te izrada i podnošenje izvješća, ključan je momenat za pravodobno i kvaliteteno povlačenje sredstava koje vodi povećanju stope samoodrživosti lokalne zajednice i poboljšanju kvalitete života cijelog otoka.

Hotel „Koralj“
23.05.2015. s početkom u 18h
Organizator: MO Zlarin i TZM Zlarin