Izložba slika i skica Ante Gregova

Otvorenje izložbe biti će 07.08.2018. u 21:00 h u Zavičajnom muzeju Vesne Parun.

Ante Gregov samouki slikar rodom iz Borovice na Zlarinu živio je od 1925. do 2002. godine. Od rane mladosti se bavio slikarstvom, a intenzivnije od 1960. do 1990. godine kada je morao zbog sljepoće prekinuti svoj stvaralački opus. Više je puta izlagao, doživio je mnoga priznanja, ali dosad nema monografiju.  Stotine njegovih slika prikazuju minuli život na Zlarinu gledajući na sve segmente života od rođenja, mora, ribanja, vjenčanja, smrti… Naprosto oda o životu kakvog ga još uvijek pamte stariji Zlarinjani.