Knjiga i konferencija

33.6.2013. u prostorijama gradske knjižnice Juraj Šižgorić, u Šibeniku, održano je predstavljanje knjige „Gradovi potopili škoje – promjene u malim otočnim zajednicama“ autorica dr. sc. Sonje Podgorelec i dr. sc. Sanje Klempić Bogadi. Knjigu su predstavili prof. dr. sc. Ivo Nejašmić i autorice.

Knjiga „Gradovi potopili škoje – promjene u malim otočnim zajednicama“ bavi se analizom promjenama načina života u malim otočnim zajednicama, koja je rezultat višedesetljetnog pogrešnog društvenoekonomskog razvoja priobalnog i otočnog prostora Hrvatske. Pri tom se, prije svega, misli na prometno i gospodarsko zapuštanje otoka, smještaj svih ekonomskih subjekata i aktivnosti u obalne gradove, čime je dovršen, početkom 20. stoljeća, započetiseljenički egzodus mladog radno aktivnog stanovništva s otoka i nepovratno promijenjen način života malih otočnih zajednica.

2Istraživački pristup počiva na kompleksnome,više dimenzionalnom konceptu koji uključuje geografski, demografski i ekonomski pogledna inzularnost te sociološko-psihološku analizu otočne svakodnevice. Uz analizu literature,izvora i sekundarnih podataka, provedeno je i empirijsko istraživanje na pet otoka šibenskog arhipelaga Zlarinu, Prviću, Kaprijama, Žirju i Krapnju, čiji su rezultati značajan temelj teksta knjige. Želeći temi pristupiti s pozicija raznih diskursa autorice su u analizu uključile i radove hrvatskih književnika i pučkih pjesnika koji se bave poetikom otočnosti. Rezultat je sveobuhvatan uvid u način života malih otočnih zajednica u kontekstu krupnih društvenih i gospodarskih promjena. Knjiga je namijenjena znanstvenicima, studentima i stručnjacima različitih profila, prije svih sociolozima, geografima i stručnjacima koji se bave i donose javne politike, ali i širem krugu čitatelja.

Na Zlarinu je 4.6.2013., u Hotelu Koralj održan znanstveni skup „Suvremeni sociodemografski procesi na hrvatskim otocima“, na kojem su se okupili najvažniji znanstvenici iz Hrvatske koji se bave otočnom problematikom. U okviru četiri sesije – Demografsko stanje na hrvatskim otocima, Razvojna politika i kvaliteta života na otocima, Otočni identitet i kulturna baština i Migracije i sekundarno stanovanje, održano je jedanaest predavanja.

Slike sa predavanja: