Natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice mjesta Zlarin

  Na temelju odredbe čl. 18., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20); čl. 38., toč. 2. Statuta Turističke zajednice mjesta Zlarin te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zlarin od dana 02.05.2022. Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Zlarin dana 02.05.2022. objavljuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice mjesta Zlarin

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

 

Više informacija na linku .