Numizmatička zbirka sv. Šime

Župa Uznesenja Marijina Zlarin lani je aplicirala na Program ulaganja u zajednicu pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU s projektom “Numizmatička zbirka sv. Šime”.

Radilo se o obnovi i preuređenju crkvice kako bi se cijela numizmatička zbirka i drugi vrijedni predmeti i slike zaštitili prema pravilima struke. U konačnici ovaj mali povijesni muzej biti će otvoren za javnost i tako postati važnim dijelom turističke ponude i izuzetan primjer mještana u očuvanju svoje kulturne baštine.

Više o cijelom projektu pročitajte u članku Slobodne Dalmacije.