OTVORENI JAVNI NATJEČAJI

Grad Šibenik i Turistička zajednica Šibensko-kninske županije su raspisali natječaje za 2019.g.! 

 

Grad Šibenik raspisao je Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba Grada Šibenika za 2019. godinu. Predmet natječaja je prikupljanje prijedloga programa/projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva koji su usmjereni na rad u područjima naznačenim u ovom javnom natječaju, a namijenjeni su zadovoljavanju javnih potreba u područjima kulture, tehničke kulture i udruga civilnog društva Grada Šibenika.

Sredstva su namijenjena provedbi programa i projekata u sljedećim prioritetnim područjima:

 Prioritetno područje 1. – KULTURA (kulturne akcije i manifestacije u svim djelatnostima, zaštita kulturne baštine, kulturno – umjetnički amaterizam, vizualna umjetnost, arhivska i izdavačka djelatnost, književne manifestacije, likovna umjetnost, glazbena umjetnost, kazališno-scenska i plesna umjetnost, programi koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu i međunarodna kulturna suradnja):
 Prioritetno područje 2. – TEHNIČKA KULTURA I INFORMATIKA (područje obuhvaća projekte i aktivnosti udruga iz područja tehničke kulture);

 Prioritetno područje 3. – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA (obuhvaća vannastavne programe i aktivnosti u područjima odgoja i obrazovanja, programe i projekte usmjerenih na osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj i aktivno djelovanje u društvu, programi s područja socijalne skrbi i humanitarne zaštite, skrbi o osobama s invaliditetom, programi i projekti udruga proizašlih iz Domovinskog rata, umirovljenika i osoba treće životne dobi, programi zaštite zdravlja, te programi ostalih udruga i organizacija civilnog društva koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Grad Šibenik).

Javni natječaj za podnošenje prijava bit će otvoren do 22.veljače 2019. godine.

Detalje i svu potrebnu dokumentaciju potražite na stranicama Grada Šibenika.

Predmet Javnog poziva Turističke zajednice Šibensko – kninske županije je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za:

– događanja na teritoriju Šibensko – kninske županije kao motiva dolazaka turista na destinaciju, stvaranja dodatne ponude, poglavito u pred i posezoni.

U tu svrhu podupirat će se:

A. TOP DOGAĐANJA koja stvaraju MOTIV DOLAZAKA turista na destinaciju
Prioritetni uvjeti:
 suradnja s putničkom agencijom, objavljeni i oglašavani paket-aranžmani koji uključujuposjet događanju
 kontinuitet ponude
 pred ili posezona;
 građenje prepoznatljivog imidžašibensko–kninskeregije- razvoj ključnih proizvoda destinacije,tj. regije sukladno strateškim dokumentima;
 atraktivnost događanja.

B. LOKALNA DOGAĐANJA koja stvaraju DODATNU PONUDU na destinaciji
Prioritetni uvjeti:
 destinacijski menadžment – zajednički napori i ulaganja šire skupine dionika na
destinaciji;
 građenje prepoznatljivog imidža destinacije proizvod karakterističan za tu destinaciju
za koji postoje predispozicije i resursi kao temelj za stvaranje brenda;
 program usmjeren na turiste koji prezentira autentične proizvode koji su
karakteristični za destinaciju
 višednevnost/iterativnost događanja (ponavljanje u širem periodu ili povezanost s
srodnim događanjima na široj destinaciji)
 atraktivnost događanja.

Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore događanjima –ne otvaraj“ Turističkoj zajednici područja na kojem se događanje zbiva. Rok za podnošenje kandidatura lokalnoj Turističkoj zajednici je 04. ožujka 2019. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 04. ožujka 2019. godine). Potom LOKALNA TURISTIČKA ZAJEDNICA dostavlja do 11. ožujka 2019. TZŠKŽ svu zaprimljenu dokumentaciju sa i preporukom kandidatura i zapisnikom valjanosti.

Potrebnu dokumentaciju preuzmite na stranicama Turističke zajednice Šibensko kninske županije.