4.TRADICIONALNI TURNIR U FRENJAMA

Prijave igrača u subotu 29.08.2020. od 19:00 – 19:30 h na klupi isprid Škatulice.

Igra se isprid trafike i Škatulice u subotu 29.08.2020. od 19:30 h pa sve dok ne završi turnir.